Pracownia Rewalidacyjna

Pracownia Rewalidacyjna

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni i cała ludzkość wymaga nieustannej terapii. Jednym z narzędzi sprawdzających się w jej prowadzeniu jest rzemiosło, praca której efekt jest widoczny i namacalny. Na bazie tych kilku ważnych elementów, został zaprojektowany program Rewalidacyjnej Pracowni Ceramicznej, a temu jak wdrożyć i prowadzić warsztaty służy Przewodnik organizacji pracowni. Przewodnik stanowi uniwersalne narzędzie dla każdego, kto chce poznać pełną gamę walorów terapeutycznych gliny. W szczególności jest przeznaczony dla podmiotów planujących włączyć ceramikę w obszar swojej działalności rewalidacyjnej – ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób odpowiedzialnych za organizację pracy zespołowej w pracowni. Zawarte w nim rozwiązania uwzględniają potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także należących do innych grup wykluczonych. Stworzenie odpowiedniego środowiska warsztatowego będzie służyć celom rehabilitacyjnym oraz aktywizującym uczestników, a ponadto
może wspierać budżet danej jednostki dzięki udostępnieniu wytwarzanych
przedmiotów odbiorcom na zasadach komercyjnych.

KATALOG Rewalidacyjna Pracownia Ceramiczna (1,1MB)

PREZENTACJA Pracowni Rewalidacyjnej (5,8MB)

PRZEWODNIK Organizacji Rewalidacyjnej Pracowni Ceramicznej (3,6MB)

PLANSZE Warsztatowe (3MB)

ARTYKUŁ Bogna Bartosz (120KB)