Urny

  • Projekt: Bogdan Kosak, 2009
  • Produkcja: Kera - Ceramika
  • Zwycięzca konkursu ŚLĄSKA RZECZ 2011

Dzięki użytym materiałom i zastosowanej technologii nasze Urny są odporne na ogień, wodę i czas. Świadczą nie tylko o naszej kulturze materialnej – świadomie użyte geometryczne bryły i czyste barwy pomagają wyrazić nasz szacunek dla drugiego człowieka. Uniwersalność naszych Urn, polegająca na stworzeniu bazy dla dalszych rozwiązań, uwarunkowanych wymogami religijnymi i własnymi upodobaniami, sprawia, że nasze Urny przestają pełnić jedynie funkcję naczyń na prochy, stają się rodzajem estetycznego manifestu. Niezależnie od funkcji jakie pełnią, będąc naczyniami dekoracyjnymi we wnętrzu mieszkalnym czy publicznym lub wzbogacone o elementy religijne staną się formą pochówku, zawsze pozostaną monumentalnymi w wyrazie, zaspokajającymi estetyczne potrzeby i skłaniającymi do refleksji przedmiotami.

ŚLĄSKA RZECZ 2011 – nagroda główna w kategorii produkt

Fotografie wykonał: Piotr Borowicz

Urny jednoelementowe

Urny jednokomorowe wykonane są ze szlachetnej kamionki o składzie mineralogicznym zbliżonym do składu porcelany. Grubość ścianek urn do 9 mm i wypał w temperaturze 1250 °C dają mocny, spieczony czerep o nasiąkliwości 0,5%. Jest on odporny na zmienne warunki atmosferyczne, ważne dla urn grzebanych w ziemi i wystawianych na zewnątrz. Dekoracje drukowane są w technice sitodruku i utrwalone w temperaturze 830 °C.

Urny modułowe

Innowacyjność Urn Modułowych polega na możliwości tworzenia indywidualnych zestawień z 3 naczyń pełniących funkcje – naczynia na prochy, pojemnika na pamiątki i pokrywy. Z tych podstawowych elementów można ułożyć wiele jedno lub dwukomorowych urn o wysokościach od 15 do 35 cm. Nowatorskie jest wyposażenie urn w dodatkową komorę na pamiątki po zmarłym. Modułowość poszczególnych elementów pozwala na komponowanie urny o mniej lub bardziej złożonym kształcie w zależności od potrzeb zamawiającego. Urny modułowe wykonane są ze szlachetnej kamionki i porcelany. Elementy porcelanowe dekorowane są farbami wszkliwnymi, wypalanymi w temperaturze 1200°C. Dodatkowy wypał w temperaturze 800 °C zabezpiecza dekoracje wykonane złotem i platyną.