Pamiątka z Cieszyna

  • Projekt i realizacja: Bogdan Kosak, 2011

Małe fragmenty szkła i ceramiki jako śmieci do połowy XX wieku trafiały do Olzy. Przez kilkadziesiąt lat szlifowane przez wodę i kamienie nabrały archeologicznej szlachetności. Umieszczone w małej papierowej gablocie, stają się przedmiotem stworzonym z oryginalnej części Cieszyna. Przypominając o nagannych praktykach sposobu pozbywania się śmieci. Historyczne fragmenty szklanych i ceramicznych naczyń udowadniając swoją pozytywną cechę materiałów naturalnych, mogą być traktowane jako pomoce dydaktyczne z zakresu historii i ekologii.

Fotografie wykonał: Tom Swoboda

Projekt gabloty: Marcin Krater