foto: Piotr Grzymowski
 

MISA B5

Projekt: 2001
Realizacja: 2001

MISA o średnicy 45 cm to bardziej obiekt kosmiczny niż naczynie stołowe. Wypełniona wodą staje się przedmiotem sakralnym.