PROJEKTY

Projekty wstępne, wizualizacje projektów-obraz po wypale, rysunki techniczne dla modelarza, opracowania technologiczne, nadzór autorski.

PROTOTYPY

Modele gipsowe 1:1 przed wypałem, niezbędne do wykonania form, modele gipsowe 1:1 obraz po wypale, prototypy porcelanowe.

FORMY

Formy gipsowe do odlewu z mas lejnych, formy gipsowe do formowania z mas plastycznych, formy z żywic porowatych do odlewu ci¶nieniowego.

MODELKI

Modelki - formy matki - gipsowe , silikonowe , epoksydowe.