Najbliższe mi s± te projekty, w których zacieram granice pomiędzy funkcj± a form±, humanizmem a technik±. Przedmioty staj± się abstrakcyjnymi obiektami skłaniaj±cymi do refleksji, będ±c jednocze¶nie użyteczne a nawet dekoracyjne.

CERAMIK

Urodził się w 1966 roku w Suminie. Absolwent ¦redniego Studium Ceramicznego w Katowicach, 1987. Mieszka w Cieszynie. Zajmuje się projektowaniem porcelany użytkowej i rzeĽb± ceramiczn±. Od 1995 roku prowadzi własn± MODELARNIĘ CERAMICZNˇ w D±browie Górniczej, od 2011 w Cieszynie.

Projekty dla Porcelany ¦l±skiej, BGH Network, Kera Ceramika. W latach 1995 - 2006 kieruje modelarni± w Porcelanie ¦l±skiej, w latach 2006-2008 specjalista do spraw technologii w Porcelanie ¦l±skiej w Katowicach.

 

NAGRODY I WYRÓZNIENIA

¦LˇSKA RZECZ 2006
nagroda główna w kategorii produkt, za zestaw do kawy i herbaty TOMASZÓW.

PRODECO 2007
talerz ¦NIADANIE nominowany w kategorii nakrycie stołu.

PRODECO 2008
STROIKI SENTYMENTALNE i zestaw naczyń stołowych SU-MIN nominowane w kategorii przedmioty dekoracyjne.

¦LˇSKA RZECZ 2009
KAFLE CERAMICZNE nominowane w kategorii produkt.