Pracownia rewalidacyjna my way

PUBLIKACJE

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni i cała ludzkość wymaga nieustannej terapii. Jednym z narzędzi sprawdzających się w jej prowadzeniu jest rzemiosło, praca której efekt jest widoczny i namacalny. Na bazie tych kilku ważnych elementów, został zaprojektowany program Rewalidacyjnej Pracowni Ceramicznej, a temu jak wdrożyć i prowadzić warsztaty służy Przewodnik organizacji pracowni. Przewodnik stanowi uniwersalne narzędzie dla każdego, kto chce poznać pełną gamę walorów terapeutycznych gliny. W szczególności jest przeznaczony dla podmiotów planujących włączyć ceramikę w obszar swojej działalności rewalidacyjnej – ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób odpowiedzialnych za organizację pracy zespołowej w pracowni. Zawarte w nim rozwiązania uwzględniają potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także należących do innych grup wykluczonych. Stworzenie odpowiedniego środowiska warsztatowego będzie służyć celom rehabilitacyjnym oraz aktywizującym uczestników, a ponadto może wspierać budżet danej jednostki dzięki udostępnieniu wytwarzanych przedmiotów odbiorcom na zasadach komercyjnych.